Distritos Electores
Omar Torrijos Herrera 954
Remedios 2,863
Sambú (Comarca Emberá) 1,316
Pocrí 3,232
Pedasí 3,410
Balboa 2,075
Chimán 2,722
Taboga 1,642
Mariato 4,316